Zpráva auditora o ověření funkčnosti Helios Orange

Dobrý den,


rádi bychom Vás informovali, že 18.12.2018 proběhl v naší společnosti First information systems s.r.o. audit,
který měl za úkol prověřit správnou funkčnost informačního systému Helios Orange verze 3.0.2018.1200

Výrok auditora - bez výhrad

Podle našeho názoru informační systém Helios Orange verze 3.0.2018.1200, při správném nastavení jednotlivých volitelných parametrů, 
funguje v souladu s účetními a daňovými právními předpisy platnými v České republice.

Informační sytém vyhovuje obvyklým požadavkům účetních jednotek jako vhodný prostředek pro vedení účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v plném znění.

 

Zprávu o auditu naleznete v obrázcích.

Produkty

RSV
Helios Orange
Buildary.online
WorkFlow
Web portál

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604