Asseco HELIOS Orange je pripravený na eKasu

K 1.6.2019 ma systém Asseco HELIOS Orange pripravenú podporu na eKasu so zariadeniami Diebold Nixdorf, TaxIs, FiskalPRO. Kvôli nedodaniu nového integračného rozhrania od výrobcov Elcom a kvôli necertifikovaným zariadeniam od VarosBowa, môžeme už s určitosťou prehlásiť, že k dátumu 1.7.2019 nebudú zariadenia týchto výrobcov v systéme Asseco HELIOS Orange integrované s podporou eKasa.

S veľkou pravdepodobnosťou zariadenia od Varos, Elcom aj Bowa, v budúcnosti budú spĺňať legislatívne požiadavky na systém eKasa a poskytnú nám nové integračné rozhranie. Nie je však v našej moci, aby sme vám v tomto smere odporučili čakať na ich pripravenosť a následné zapracovanie do systému Asseco HELIOS Orange.  

Odporúčame vám prechod na zariadenia, ktoré sú už dnes pripravené na systém eKasa a možnosť integrácie s Asseco HELIOS Orange:

Diebold

Nixdorf

TaxIs

FiskalPRO

V prípade, že sa rozhodnete o niektorý z týchto typov zariadení, vypracujeme vám cenovú ponuku na ich integráciu so systémom Asseco HELIOS Orange. Na základe referencií dávame do pozornosti zariadenie FiskalPro, kde vám vieme odporučiť aj dodávateľa.

V spojitosti s prechodom na systém eKasa pripomíname povinnosť podať žiadosť na FS, ak ste to ešte neurobili, o vydanie KP (kód pokladne). Viac informácií k vydaniu KP nájdete na stránke finančnej správy.

 

Produkty

RSV
Helios Orange
Buildary.online
WorkFlow
Web portál

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604